Semsis_Eskenazi_Tomboulis copy

Dimitrios Semsis (lyra), Agapios Tomboulis (banjo) and Roza Eskenazi, the Smyrna Trio (Athens, 1932)